Några regler för boende hos Åmåls Kommunfastigheter

Mattpiskning

All skakning och piskning av mattor eller dyligt skall göras vid
piskställning. Får EJ utföras från balkong, uteplats eller fönster.
Mattor eller textilier får ej hängas över balkong eller loftgångsräcke.

Antenner/paraboler

Antenner eller paraboler får EJ monteras någonstans på eller i
fastigheten.

Parabol kan monteras innanför balkongen dock inte på
fastigheten. Kontrollera alltid med oss på Kommun-
fastigheter först.

Grillning på balkong/uteplats

Grillning med öppen låga tillåts inte på grund av brandrisk.
Grillning får ske med el-grill, så länge det inte stör grannarna.

Mata fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar på våra bostadsområden!

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i
ledningar för vatten, avlopp eller el.

Tala alltid med oss på Kommunfastigheter först innan du
beställer några liknande arbeten till din lägenhet!