TV  och bredband

Nu är vi igång med fiberinstallationen i våra lägenheter i tätorten.

Installation av fiber kommer att pågå löpande i alla våra bostadsområden under hela 2017 och en bit in i 2018.  Byggnation och installation av fibernät i bostadsområdet medför att det kommer utföras grävning och fiberarbete i området under perioden. Information om när arbetet påbörjas i just ditt område lämnas via separat brev.

Med en fiberanslutning har ni möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Genom en anslutning till Åmåls Stadsnät får ni tillgång till ett brett och flexibelt utbud där ni själva väljer vilken tjänsteleverantör ni vill abonnera fibertjänster hos! Bekanta er med tjänsteutbudet Stadsnätet erbjuder här!

Våra lägenheter i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog och Tösse är även dem fiberanslutna, men till den lokala fiberföreningen.

Bor du i Fengersfors och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Fröskogs fiberförening

Bor du i Edsleskog, Ånimskog eller Tösse och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Edsleskogs fiberförening

TV

Vi är nu klara med den nya tv-upphandlingen och kan nu presentera Com Hem som ny leverantör av fiber-tv till ÅKABs alla hyresgäster. I de områden där vi har konverterat till fiber kommer vi löpande meddela när Com Hems utbud finns tillgängligt.
De kanaler i Com Hems utbud som ingår i din hyra är: 
Tills dess att din lägenhet har konverterats till fiber har du som hyresgäst hos Åmåls Kommunfastigheter ett digitalt TV-utbud från Bredbandsbolaget.

I hyran ingår T-1 Bas-utbud från Bredbandsbolaget. Kanalerna i kanalpaketet T-1 Bas är:
För att få detta måste du själva anmäla er hos Bredbandsbolaget telefon 0770-777 000.
Kort därefter får du en box på posten att koppla till din TV för att kunna se de valda
kanalerna. Tänk på att spara kartongen om ni flyttar eftersom boxen skall skickas tillbaka (kostnadsfritt).

Bredband

Fiberinstallationen i lägenheten ger er möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Genom en anslutning till Åmåls Stadsnät får ni tillgång till ett brett och flexibelt utbud där ni själva väljer vilken tjänsteleverantör ni vill abonnera fibertjänster hos! Ni hittar tjänsteutbudet som Stadsnätet erbjuder här!

Om du bor i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog eller Tösse hittar du tillgängligt tjänsteutbud på www.zmarket.se

Vänligen observera att internet- och telefoniabonnemang inte ingår i hyran, utan betalas av dig som beställare.