Fiberinstallationen är i gång!

Nu är vi igång med fiberinstallationen i våra lägenheter. Just nu pågår installation i vårt bostadsområde i Vågmästargården.

Med en fiberanslutning har ni möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Genom en anslutning till Åmåls Stadsnät får ni tillgång till ett brett och flexibelt utbud där ni själva väljer vilken tjänsteleverantör ni vill abonnera fibertjänster hos! Redan nu kan ni bekanta er med det tjänsteutbudet Stadsnätet erbjuder här!

Installation av fiber kommer att pågå löpande i alla våra bostadsområden under hela 2017 och en bit in i 2018.  Byggnation och installation av fibernät i bostadsområdet medför att det kommer utföras grävning och fiberarbete i området under perioden. Information om när arbetet påbörjas i just ditt område lämnas via separat brev.

Vår entreprenör Diwition AB med underentreprenör Teknik & Entreprenadgruppen Norstorp AB kommer i god tid kontakta er inför installation i din trappuppgång/lägenhet.


Här nedan ser ni en preliminär turordningslista:

Område Status
Kärlekstallen Klart                     
Höglunda Klart
Stetterud Klart
Betslet Klart
Seglet Klart
Malmtorget Klart
Vallen Klart
Adolfsberg, Stenhuggaregatan Klart
Bävern Klart
Porten Klart
Ormen Klart
Laxen Klart
Mörten Klart
Örnen Klart
Hamnviken Klart
Kyrkberget Klart
Kronan Rålinsgatan Klart
Adolfsberg Klart
Kronan Hamngatan Klart
Vågmästargården Klart