Fontänen vid Kulturhuset

Under den senaste tiden har fontänen vid Kulturhuset omfattats av en större reparation med bland annat utbyte av pump, vilket har legat till grund till att den inte kunnat vara i gång.

Vår förhoppning är att vår vackra fontän åter igen ska fungera som vanligt inom ett par veckor.