AUTOGIRO OCH E-FAKTURA

Ett enkelt och smidigt sätt att betala hyran är via Autogiro

Hyresgästen skall erlägga hyra i förskott senast sista vardagen före varje
kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom en av hyres-
värden tillhandahållen avi. Betalningen kan även ske på annat sätt t ex genom
autogiro!

Hur ansluter jag mig till Autogiro?
Här på sidan kan du ladda ner och skriva ut en autogiroanmälan.
Du skickar in den till oss efter det att du fyllt i blanketten och skrivit under den.

Autogiro är kostnadsfritt!

Vanligtvis är det kontraktsinnehavaren som tecknar autogiro men det kan även vara någon annan som står för betalningen. Den person som betalar hyran skall fylla i och underteckna autogiroanmälan.

När autogirot blivit beviljat dras hyran från bankkontot på förfallodagen som är den sista i månaden.
Att hyran är betald via autogiro kan du se på kontoutdraget från banken.

Vill du att hyran skall betalas från ett annat konto eller från en annan bank skall skall du ta kontakt med din bank så hjälper de dig med ändringen.

Om man vill sluta betala via autogiro är det bäst att kontakta Åmåls Kommunfastigheter AB för ändring.

E-faktura - för dig som har Internetbank

Nu kan du få dina fakturor i elektronisk form – direkt till din Internetbank.
Smidigt för dig och bra för miljön. Anmälan till e-faktura görs via din egen Internetbank

Så här enkelt är det
När du går in i din Internetbank, ser du om det kommit en ny faktura. Alla uppgifter som belopp, OCR-nummer och betalningsdag är ifyllda i förväg och kan inte bli fel.
En snabb kontroll och ett godkännande så är du klar.

Autogiro vid e-faktura
Om du idag betalar dina fakturor med autogiro, får du din avisering elektroniskt till din Internetbank. Betalningen sker även fortsättningsvis via autogiro.


Blankett med villkor för autogiro

Klick här för att ladda ner blankettenpdf (pdf 28 KB)