Brandsäkerhet

I alla våra lägenheter finns brandvarnare och brandfilt!


Om olyckan är framme: Stäng dörren - röken dödar!
Stäng in branden.

Brinner det och du inte kan    Stäng dörren!                       Ring 112.
släcka - ta dig ut.

 

Gå aldrig ut i ett rökfylt trapphus!

Brinner det hos någon           Håll dörren stängd.               Räddningstjänsten hjälper
annan och det är rök i           Ring 112.                             dig ut om det behövs.
Trapphuset – stanna i
lägenheten

Rädda - Varna - Larma - Släck

Gör så här vid larm och brand

Brandvarnaren tjuter:
*Kontrollera om det brinner.

Det brinner:
*Rädda dig själv och andra i din närhet.
*Varna dem som är i fara.
*Ring 112 och larma räddningstjänsten.
 (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt?
 Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
*Släck branden om det är möjligt.

Utrymmning:
*Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen
 går långsammare.
*Välj säkraste vägen ut. Röken kommer snabbt att stiga uppåt.
 Därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare
att andas och du kan orientera dig bättre. Undvik rökfylda rum
och trapphus.
*Känn på dörren. Kommer du till en stängd dörr ska du känna
 efter om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på andra
 sidan. Öppna inte! Väl en annan väg!
*Möt räddningstjänsten och berätta:
-var det brinner.
-brandens omfattning.
-om det finns någon kvar i huset.

Brandvarnaren tjuter och du kan inte upptäcka någon brand:
*Undersök vad som orsakat larmet. Matlagning? Rökning?
*Kontrollera brandvarnarens batteri (Åkab kontrollerar batteri (1 ggr/år)
 eller sätter  upp en ny brandvarnare om din är trasig)

Bra länk till information:
www.dinsakerhet.se