DIN TRYGGHET

När något händer.......

Du har rätt till lugn och ro i ditt hem

En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor,
andra trivs bäst i tidig morgonstund. För att vi ska fungera tillsammans krävs det
att man tar hänsyn till varandra. Informera gärna dina grannar om du ska ha fest.

1 Blir du störd, så ta i första hand kontakt med den som stör.

2 Kontakta Åkab på kontorstid och meddela problemet.

3 Om störningen är akut och det inte går att vänta kontakta vår trygghetsjour
tel 010-470 53 00 tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och
vem som stör dig. Väktaren kommer normalt att vara på plats inom 15 minuter.

Åkab får en rapport nästa dag och tar kontakt med den störande och ev grannar.
Den störande kommer att debiteras den kostnad som Åkab faktureras av 
trygghetsjouren.

Du har ansvaret för dina gäster; både i lägenhet och i trapphus.

Fastighetsjour

Telefontid för Åkab:s jour börjar fredag kl 16.00, lördag, söndag och slutar måndag morgon kl 07.00. Samma gäller övriga helgdagar. På vardagarna börjar jouren
kl 16.00 och slutar dagen därpå kl 07.00.
Jourtelefon 0532-77 71 98

Upplåsning till hyresgäst

Om du låst dig ute gäller följande:

Åkab har inga extra nycklar till din lägenhet, vi rekommenderar att du
som hyresgäst lämnar en nyckel till en nära vän eller släkting så att
du kan komma in i din bostad om du låst dig ute.

Om du trots allt har låst dig ute och behöver hjälp med låsöppning kan
du ringa vår jour på telefonnummer 0532-77 71 98 (under kontorstid; ordinarie fastighetsskötare.)

Du måste kunna uppvisa legitimation, en låsöppning kommer debiteras
med 800 kr om det inte sker på kontorstid.

Extra nycklar

För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten
skall få tillgång till lägenhetsnycklar måste hyresgästen beställa
extranycklar genom hyresvärden.

Utkvitterat antal nycklar skall återlämnas vid avflyttning.
Saknas nycklar debiteras förutom nyckelkostnad även kostnad
för cylinderbyte.