HEMFÖRSÄKRING


En hemförsäkring ger i de allra flesta situationer ett bra skydd för hyresgästen. Det gäller vid skador på den egna egendomen såväl som på hyresvärdens egendom.
Det ger också ett ekonomiskt skydd vid inbrott.
Hemförsäkringen omfattar alla medlemmar i familjen.