Huskurage

Huskurage är en metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående. Huskurage syftar till att man tydligt tar avstånd från våld mot närstående genom att öka kunskapen om våldet som sker bakom stängda dörrar och vad grannar kan göra vid oro för att någon far illa.

Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor.

Åmåls Kommunfastigheter AB arbetar aktivt med att förebygga och förhindra våld i hemmet och för att skapa en trygghet i våra bostadsområden. Åmåls Kommunfastigheter AB:s personal deltar tillsammans med Åmåls Kommun på utbildningar om huskurage för att öka kunskapen om våld i nära relationer och hur våra handlingar kan bidra till minskat våld i hemmen.

- Att arbeta aktivt och utbilda personalen i Huskurage är otroligt viktigt, säger Magnus Dalsbo, VD Åmåls Kommunfastigheter AB. Om vi kan göra skillnad och bidra till att vända statistiken ska vi självklart göra det.

Information om Huskurage finns i trapphuset där du bor, på både svenska och engelska, men i länken nedan finns även samma information på flera andra språk.Huskurage på fler språk | Huskurage


Om du vill få mer information om Huskurage kan du besöka webbsidan www.huskurage.se.