På flera bostadsområden i inom ÅKAB:s bestånd finns laddstationer tillgängliga så att våra hyresgäster eller besökare ska kunna ladda sina elfordon. 


Laddstationen på Norrtull är centralt placerad för att kunna finnas tillgänglig för dig som hyresgäst i något utav bostadsområdena närmast Norrtull - Kvarteret Kyrkberget, Örnen, Hamnviken, Kronan och Vågmästargården. 

För hyresgäster i södra Åmål, i kvarteren Höglunda, Stetterud och Kärlekstallen, finns idag ett antal laddplatser på parkeringen vid Karlbergsgymnasiet och även vid parkeringen vid Schölinsgatan 5

Det finns även även laddstationer vid kvarteren Adolfsberg, Betslet, Bävern och Laxen för våra hyresgäster att kunna nyttja.

Utöver etablering av laddkluster i våra bostadsområden ombesörjer vi även installation av laddplatser vid våra övriga fastigheter. Vid till exempel Nya Rösparksskolan och Tösse Skola finns laddstationer etablerade så våra bostadshyresgäster i närområdet och anställda på skolan att kunna ladda sina bilar vid behov.  


Laddningen registrerar du genom att ladda/hämta ner appen ChargeNode och registrera ett användarkonto. Du är välkommen att vända dig till dem för frågor som berör till exempel laddstationen eller betalning av laddning. 

 

                       

        Laddplatser finns i flera olika bostadsområden för ÅKAB:s hyresgäster att nyttja