TV  och bredband

ÅKAB:s samtliga lägenheter är fiberanslutna.

Med en fiberanslutning har ni möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Du har möjligheten att själv välja vilket abonnemang som passar dig i det breda tjänsteutbudet som erbjuds.

I lägenheterna i Åmåls tätort har du tillgång till stadsnätet i Åmål. Bekanta er gärna med tjänsteutbudet stadsnätet erbjuder här!

Våra lägenheter i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog och Tösse är även dem fiberanslutna, men till den lokala fiberföreningen.

Bor du i Fengersfors och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Fröskogs fiberförening. Tillgängligt tjänsteutbud hittar du på zmarket.se

Bor du i Edsleskog, Ånimskog eller Tösse och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Edsleskogs fiberförening. Tillgängligt tjänsteutbud hittar du på zmarket.se

TV


ÅKAB har tecknat ett avtal med Com Hem (Com Hem har gått i hop med Tele2 sedan 27 april 2021) som leverantör av fiber-tv till ÅKABs alla hyresgäster.

De kanaler i tv-utbudet som ingår i din hyra är: 
Om du vill komma i kontakt med Com Hem (Tele2) gör du det på telefon 90 222 eller www.tele2.se

Bredband

Fiberinstallationen i lägenheten ger er möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Du har möjligheten att själv välja vilket abonnemang som passar dig i det breda tjänsteutbudet som erbjuds.

Om du bor i lägenhet i Åmåls tätort hittar du tillgängligt tjänsteutbud genom stadsnätet i Åmål här!

Om du bor i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog eller Tösse hittar du tillgängligt tjänsteutbud på www.zmarket.se

Vänligen observera att internet- och telefoniabonnemang inte ingår i hyran, utan betalas av dig som beställare.

Smarta hem, larm- och omsorgstjänster


Utbudet kring smarta hem-lösningar, larm- och omsorgstjänster utvecklas och växer stadigt. Genom din fiberinstallation i lägenheten kan du få omsorgstjänster och digitala hjälpmedel som förenklar och säkrar upp vardagen i hemmet. Just nu finns denna typen av tjänster tillgängliga för dig som ansluten till stadsnätet, det vill säga för dig som bor i en lägenhet i Åmåls tätort. Tjänsterna beställs av dig som användare eller en anhörig och du hittar utbudet på tjänsteportalen.