TV  och bredband

ÅKAB:s samtliga lägenheter är fiberanslutna.

Med en fiberanslutning har ni möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Du har möjligheten att själv välja vilket abonnemang som passar dig i det breda tjänsteutbudet som erbjuds.

I lägenheterna i Åmåls tätort har du tillgång till stadsnätet i Åmål. Bekanta er gärna med tjänsteutbudet stadsnätet erbjuder här!

Våra lägenheter i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog och Tösse är även dem fiberanslutna, men till den lokala fiberföreningen.

Bor du i Fengersfors och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Fröskogs fiberförening. Tillgängligt tjänsteutbud hittar du på zmarket.se

Bor du i Edsleskog, Ånimskog eller Tösse och vill veta mer om tillgängliga fibertjänster kontaktar du Edsleskogs fiberförening. Tillgängligt tjänsteutbud hittar du på zmarket.se

TV


ÅKAB har ett tv-avtal med Tele2 som leverantör av fiber-tv till ÅKABs alla hyresgäster.

De kanaler i det digitala grundkanalutbudet som ingår i din hyra är: 
Om du vill komma i kontakt med Tele2 gör du det på telefon 90 222 eller www.tele2.se

Bredband

Fiberinstallationen i lägenheten ger er möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Du har möjligheten att själv välja vilket abonnemang som passar dig i det breda tjänsteutbudet som erbjuds.

Om du bor i lägenhet i Åmåls tätort hittar du tillgängligt tjänsteutbud genom stadsnätet i Åmål här!

Om du bor i Fengersfors, Edsleskog, Ånimskog eller Tösse hittar du tillgängligt tjänsteutbud på www.zmarket.se

Vänligen observera att internet- och telefoniabonnemang inte ingår i hyran, utan betalas av dig som beställare.

Smarta hem, larm- och omsorgstjänster


Utbudet kring smarta hem-lösningar, larm- och omsorgstjänster utvecklas och växer stadigt. Genom din fiberinstallation i lägenheten kan du få omsorgstjänster och digitala hjälpmedel som förenklar och säkrar upp vardagen i hemmet. Just nu finns denna typen av tjänster tillgängliga för dig som ansluten till stadsnätet, det vill säga för dig som bor i en lägenhet i Åmåls tätort. Tjänsterna beställs av dig som användare eller en anhörig och du hittar utbudet på tjänsteportalen.