Att bo hos oss

När du söker lägenhet hos oss gäller följande:

1. Från den dagen du fyller 16 år kan du registrera dig som sökande i bostadskön, men du kan inte anmäla intresse på något ledigt objekt förrän du fyllt 18 år.

2. Du får inte ha någon hyresskuld

3. Du bör inte ha några betalningsanmärkningar

4. Du ska ha goda referenser från din tidigare hyresvärd

5. Du skall kunna betala hyran med din inkomst, minst 3 x årshyran. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, studielån (CSN), pension (ålders- eller sjukpension), försörjningsstöd beviljat av socialförvaltningen i Åmåls kommun. Inkomsten ska kunna styrkas.

6. Saknas inkomst eller inkomsten anses för låg i proportion till hyran, krävs godtagbar borgen som säkerhet

Det hårda trycket på lägenheter i Åmål bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Om nedanstående begränsningar inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.

Boende per lägenhet:

1 rum och kök, ca  40 kvm: 3 personer

2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer

3 rum och kök, ca  70 kvm: 6 personer

4 rum och kök, ca 90 kvm: 8 personer

5 rum och kök, ca 110 kvm:10 personer

6 rum och kök, ca 130 kvm:12 personer


Åmåls Kommunfastigheter AB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning på samtliga sökande och kontrollera tidigare boende samt göra den slutliga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den kund som, ur företags synvinkel, för tillfället anses vara bästa lämpad. Vår strävan är alltid att få ”rätt kund” till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.

Vid valet av hyresgäst kan särskild hänsyn till:

1. Hyresgäster som redan bor hos Åmåls Kommunfastigheter AB
2. Arbetsmarknadsförtur; företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling samt sökande med förtur för arbete i kommunen eller i dess närhet. Anställningsavtal ska uppvisas.


Dessa erbjuds lägenhet där det för tillfället finns. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande. Ofta är fler än en person ”rätt kund”. I dessa fall blir anmälningstiden i intresseregistret utslagsgivande. Särskild hänsyn kan dock tas till hushåll med särskilda stödbehov. Bedömningen av bostadsbehovet görs tillsammans med socialförvaltningen i Åmåls kommun. Bedömningen utifrån särskild hänsyn, innebär i så fall lämplig lägenhet utifrån Åmåls Kommunfastigheters perspektiv.

Innan du kan delta i intresseanmälan måste du registrera dig på hemsidan.

En årlig avgift tas ut för att stå i vår bostadskö, för närvarande 100 kronor. Betalas inte avgiften raderas registreringen och din köplats. Du som innehar ett hyreskontrakt på lägenhet hos Åmåls Kommunfastigheter AB är undantagen köavgift.

Om du inte har tillgång till Internet kan du vända dig till oss på telefon 0532- 77 71 00, för ytterligare information.

Du kan också besöka oss på kontoret där vi har en kunddator till förfogande. Observera att du inte kan påverka rangordningen, eller din plats i kön genom att ringa eller besöka oss.


Kötiden är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande. Nya lediga bostäder presenteras löpande via vår hemsida. Här får du anmäla ditt intresse på en eller flera lägenheter.

Du kan anmäla intresse för högst sex lägenheter samtidigt.

Du blir spärrad i tolv månader om du ej svarat eller svarat nej på fem erbjudanden inom ett år. Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess, många anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av.

Det är viktigt att fylla i intresseanmälan så noga som möjligt. Erbjudande av ledig lägenhet sker samtidigt till fler personer. Bland de som sedan tackar ja till erbjudandet tilldelas lägenheten till en av de sökande med hänsyn taget till registrerad köpoäng och inkomst samt individuell kundbedömning.

Ett krav från oss är att du har eller tecknar hemförsäkring i samband med att du skriver kontrakt på lägenhet. Ska du ha ett akvarium i din lägenhet får du skaffa extra försäkring för detta som du kan visa på kontoret innan iordningställande.

Nya hyresgäster får inte tillgång till sina nycklar innan Åmåls Kommunfastigheter AB sett att hyran är betald.

Om du flyttar från Åmåls Kommunfastigheter AB är din uppsägningstid tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Din uppsägningstid finner du på ditt hyresavtal. En månads uppsägningstid kan tillämpas vid dödsfall och när befintlig hyresgäst flyttar till kommunens service- och äldreboende.

Interna hyresrutiner

Även när du flyttar inom Åmåls Kommunfastigheter AB ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Din uppsägningstid är tre kalendermånader även när du byter bostad inom Åmåls Kommunfastigheter AB. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Du måste själv aktivt anmäla intresse genom att registrera dig även om du bor hos oss. Kom ihåg att uppdatera eller förnya dina uppgifter en gång per år för att din intresseanmälan skall finnas kvar.

Särskilda uthyrningsregler

75 % av lägenheterna i Porten, Betslet och Adolfsberg hyrs endast ut till dig som har regelbunden inkomst från förvärvsarbete. I övrigt gäller Åmåls Kommunfastigheter AB:s uthyrningsregler och lägenheterna erbjuds efter köpoäng. Du som redan har avtal på en bostad i Porten, Betslet och Adolfsberg kan fortfarande flytta inom området utan krav på inkomst från arbete.

 
Vår uthyrningspolicy ingår som ett kvalitetsdokument i vår beskrivning av verksamheten och är föremål för regelbunden utvärdering och uppdatering.