Vattenfall informerar

5 saker att tänka på:


* Hyresgästen ansvarar själv för att säga upp eller teckna nytt elnätsabonnemang med Vattenfall. 

* Senast 5 arbetsdagar innan inflytt vill Vattenfall ha anmälan från inflyttande hyresgäst så att de kan säkerställa att lägenheten har ström till dess att hyresgästen flyttar in. En uppsägning vill de ha av hyresgästen senast 10 dagar innan utflytt. Anmälan om flytt kan enklast göras på www.vattenfall.se eller på tel. 020-82 00 00. 

* Om Vattenfall inte har någon avtalspart på anläggningen kommer de koppla ifrån strömmen inom 5 arbetsdagar. 

* Vattenfall kopplar på strömmen kostnadsfritt redan samma dag om de får in en anmälan innan klockan 13:00 på vardagar. 

* Får Vattenfall in en anmälan efter klockan 13:00 på vardagar eller under helgen och kunden vill ha strömmen påkopplad samma dag, tar de ut en avgift på 1 650 kronor. Vattenfall informerar om avgiften och inväntar hyresgästens godkännande innan tillkoppling mot avgift sker. Alternativet är att vänta till nästkommande vardag och då kopplas strömmen på kostnadsfritt. För att få hjälp med jourtillkoppling går det bra att kontakta Felanmälan på tel. 020-82 58 58.


OBS!
Gäller ej:
Klövervägen 1-9
Malmtorget 1 A-B
Backevägen 4 A- B
Schölinsgatan 2

Flyttanmälan Vattenfall


Klicka här för att ladda ner blankettenpdf (pdf 343 KB)