Gamla staden

amalkarta_web500x.jpg

 

Stadsdelen öster om ån och norr om Kungsberget kallar vi i Åmål för Gamla staden. Området undgick den stora branden 1901 och har fått behålla sin genuina prägel av gammal stadsmiljö. Längst ut mot Vänern ligger Hembygdsmuseet och i anslutning till området finns också Gästhamnen med Marinan.

Gamla Kyrkan, från 1600-talet, ligger i den östra delen av området, på den plats där Åmåls första kyrka en gång legat. Byggnaden ägs numera av kommunen och kallas Kulturmagasinet.

Omedelbart öster om ån ligger den centrala parken - Plantaget. Detta är området för den gamla stadens marknadsplats. Marknaden och torgförsäljningen flyttades sedermera till det nuvarande torget väster om ån och Plantaget iordningställdes till en lummig park.

Plantaget och byggnaderna runt parken är en av landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer.

 

 

Texterna är delvis hämtade från Åke Blomgrens stadsvandring. Redigeringar och tillägg har gjorts av Margareta Nilars, Åmåls kommunarkiv.