Synpunkter

Adolfsberg/Andréegatan 13

Den planerade påbyggnaden fick dessvärre läggas åt sidan, men nu är kranen och byggnadsställningarna på plats och arbetet för stamrenovering och takbyte i gång på Adolfsberg/Andréegatan 13. Det omfattande arbetet planeras pågå under det närmsta halvåret och huset beräknas vara klart för hyresgästernas att åter kunna flytta in under hösten.

 
 Arbetet för stamrenovering och takbyte är i gång på Andréegatan 13    

     
Innan det nya taket kommer på plats ska det gamla rivas bort.