Synpunkter

ÅKAB satsar på laddstationer

Åmåls Kommunfastigheter AB håller just nu på att etablera laddstationer för elfordon runt om i bostadsbeståndet. Under vintern har laddstationer vid Karlberg, Betslet och Norrtull installerats och finns nu tillgängliga för boende i området som vill ladda sina elfordon.

Laddstationen på Norrtull är centralt placerad för att kunna finnas tillgänglig för våra hyresgäster i bostadsområdena närmast Norrtull - Kvarteret Kyrkberget, Örnen, Hamnviken och Vågmästargården. 

För hyresgäster i södra Åmål, i kvarteren Höglunda, Stetterud och Kärlekstallen, finns idag ett antal laddplatser på parkeringen vid Karlbergsgymnasiet. Inom kort kommer vi även komplettera med fler laddplatser på parkeringen vid Schölinsgatan 5. 

Utöver etableringen på Schölinsgatan kommer projektet fortsätta under våren med satsningar på även kvarteren Adolfberg, Bävern och  Laxen. Totalt blir det 53 laddpunkter tillgängliga runt om i våra bostadsområden för våra hyresgäster.

Utöver etablering av laddkluster i våra bostadsområden ombesörjer vi även installation av laddplatser vid våra övriga fastigheter. Vid till exempel Nya Rösparksskolan och Tösse Skola installerar vi laddstationer så våra bostadshyresgäster i närområdet och anställda på skolan att kunna ladda sina bilar vid behov.  


Laddningen registrerar du genom att ladda/hämta ner appen EVcore och registrera ett användarkonto. Opigo tillhandahar appen EVCore som är en drift- och betaltjänst. Du är välkommen att vända dig till dem för frågor som berör till exempel laddstationen eller betalning av laddning. 

Du är självklart välkommen att vända dig till oss på ÅKAB om det är något vi kan hjälpa dig med!


      

Fastighetsskötaren Emil Svensson visar laddstationen på kvarteret Betslet.         På Norrtull finns 6 st laddplatser installerade.