Synpunkter

Allmäna råd för att stoppa smittspridning

Pandemin är inte över. Det är viktigt att vi fortsätter hålla i, hålla ut, hålla avstånd och hålla kontakten. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du fått covid-19
    - kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

  • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.

  • Personer över 70 år och riskgrupper omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället.

  • För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt.


Läs mer på Länsstyrelsens webbplats och Folkhälsomyndighetens webbplats