Synpunkter

Artikel om Tösse Skola

I dagens upplaga av PD får du som läsare en inblick i hur det ser ut på skolbygget i Tösse. PD:s reporter bjuds på en rundvandring på skolan av ÅKAB:s fastighetsingenjör Mikael Hedlund och VD Magnus Dalsbo. Läs mer på www.provinstidningen.se