Synpunkter

Bygglov för Nya Rösparksskolan


I går, torsdag 17 december 2020, tecknades det nya avtalet mellan ÅKAB och PEAB för byggnationen av Nya Rösparksskolan.

Tidigare under veckan har också tekniskt samråd hållits med bygglovsenheten och startbesked har erhållits.


Efter de stundande jul- och nyårshelgerna kommer trädfällning påbörjas samt markarbeten fortsätta ner mot Åsgatan där skolbyggnaden skall ligga. Den nya skolbyggnaden planeras vara klar för inflyttning till vårterminen 2023.

Arbetet med gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan flyter på enligt plan sedan tidigare, och planeras vara färdigställd i maj 2021..

Under torsdagen tecknades avtal mellan ÅKAB och PEAB för byggnationen av Nya Rösparksskolan. 
Från vänster: Kjell Kaså, v.ordf. ÅKAB, Gunnar Kvamme, ordf. ÅKAB och Nils Staffansson, regionchef PEAB.