Bygglov inlämnat för Adolfsberg

Bygglovet för byggnationen på Adolfsberg är nu inlämnat och under första kvartalet av 2021 planeras processen fart på riktigt.

Anbudshandlingar är utskickade till underentreprenörer och i slutet på januari planeras budgeten vara klar. Under februari planeras förhandlingar äga rum, och efter att beslut fattats och avtal är skrivna kan projektet påbörjas under mars månad.


Påbyggnationen kommer att utföras i en konstruktion helt i trä, massivträ/korslimmat trä. Det kommer även monteras solpaneler på hustaket och hissar kommer installeras. I samband med påbyggnationen kommer även ett stambyte genomföras i befintliga lägenheter.

Bygglovet för påbyggnationen på Adolfsberg är nu inlämnat.
På bild från vänster Magnus Dalsbo, VD/CEO Åmåls Kommunfastigheter AB, Gunnar Kvamme, ordförande Åmåls Kommunfastigheter AB
och Björn Wennerström, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten Åmåls Kommun.


Idag omfattar huset redan tre våningar, och ytterligare två inkluderas i påbyggnadsplanerna. Plan 4 kommer blir en kopia på nuvarande plan 3, vilket innebär tio lägenheter. På plan 5 kommer det bli sju lägenheter totalt, en på 5 rum och kök, tre på 4 rum och kök, två på 3 rum och kök och en lägenhet på 2 rum och kök. Lägenheterna på plan 5 kommer ha terrass/balkong i både öster- och västerläge.

    
    

       Andréegatan 13 med tilltänkt påbyggnad, vy från väster.

    

      Andréegatan 13 med tilltänkt påbyggnad, vy från öster.Adolfsberg - plan/våning 4 pdf (pdf 96 KB)

Adolfsberg - plan/våning 5 pdf (pdf 92 KB)


Vyer från tilltänkta påbyggnaden

 
Bilderna visar utsikten från taket på Andreéegatan 13


De här vackra vyerna kommer man kunna njuta av från tilltänkta påbyggnaden på Andréegatan 13.