Synpunkter

Elcyklar för framtiden

Under fredagen hämtades fyra elcyklar hem för att kunna användas i verksamheten, helt i linje med arbetet med miljö och minskad miljöpåverkan i enlighet med bolagets ISO-certifieringen.

Elcyklarna utplaceras i fyra bostadsområden runt om i tätorten, och förväntas ha en positiv inverkan på såväl hälsan som klimatet, och förenklar dessutom vardagen.

                             
                              Det var fyra pigga och glada fastighetsskötare som cyklade hem de nyförvärvda elcyklarna