Synpunkter

Energieffektivisering på Betslet

I kvarteret Betslet pågår just nu ett av flera projekt som berör ÅKAB:s arbete inom energieffektivisering. ÅKAB arbetar löpande med energibesparande åtgärder och arbetet med tilläggsisolering på kvarteret Betslet kommer pågå under ett par månader under våren. 

Det var Sven Johansson Bygg (SJB), med säte i Ed, som lämnade in det vinnande anbudet och som tilldelades projektet och uppdraget. De senaste månaderna har SJB producerat landgångar för detta projektet i sina lokaler, och har nu flyttat ut det fortsatta arbetet med installation och tilläggsisolering på plats på Klövervägen. Arbetet kommer enligt plan pågå under mars och april månad. 

        
På Klövervägen håller ÅKAB just nu på med att tilläggsisolera          Byggnadsställningar står på plats vid de hus där vindarna 
vindarna som ett utav flera projekt för energibesparing.                     tilläggsisoleras.