Synpunkter

Ett år har gått sedan det första spadtaget

I början på januari 2021 påbörjades markarbeten med sprängning och trädfällning på området vid Åsgatan där den nya skolbyggnaden planeras stå klar till vårterminens start 2023.

 

På området längs med Åsgatan har markarbete med sprängning och trädfällning pågått under de senaste veckorna.

Det är nu ganska precis ett år sedan det första spadtaget togs till det som skall bli Nya Rösparksskolan.

I slutet på januari 2020 togs det symboliska första spadtaget som startskottet för byggnationen av Nya Rösparksskolan. Därefter påbörjades arbetet i den västra delen av området där nya gymnastiksalen nu ligger. Gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan planeras vara färdigställd i maj 2021.

På bilderna nedan ser ni vad som hänt på området under det gångna året, där den första bilden är tagen 29 januari 2020 och bild två visar samma område 26 januari 2021.