Fiberinstallationen i tätorten


Nu är fiberinstallationen i samtliga lägenheter i våra bostadsområden i Åmåls tätort klara!

I och med fiberanslutningen i lägenheten har du som hyresgäst möjlighet att få tillgång till TV, internet och telefoni – allt via fiber! Genom en anslutning till Åmåls Stadsnät får du tillgång till ett brett och flexibelt utbud där du själv väljer vilken tjänsteleverantör du vill abonnera fibertjänster hos! Bekanta dig gärna med tjänsteutbudet Stadsnätet erbjuder här!

I samband med fiberkonverteringen presenterar vi även den nya TV-tjänsten som ingår i din hyra till ÅKAB.
Com Hem är ÅKABs nya leverantör av kollektiv TV-tjänst och som erbjuds alla ÅKABs hyresgäster.

De kanaler i Com Hems utbud som ingår i din hyra är: Hör gärna av dig om du har frågor om fiberinstallationen, tjänsteutbudet eller något annat!