Fortsatt rivningsarbete vid Rösparksskolan

I slutet på januari togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Tätt därefter påbörjades arbetet i den västra änden där den nya gymnastiksalen ska ligga med trädfällning och markarbeten.

För tre veckor sedan påbörjades rivningen av Rösparksskolan på allvar och bilden nedan är tagen från platsen i går 18 mars 2020.
Även schaktningsarbetet på berget är påbörjat inför kommande sprängningsarbeten där gymnastiksalen ska byggas


Områdesbild över Rösparksskolan där rivningsarbete pågår, 18 mars 2020.