Synpunkter

Gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan

Arbetet med gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan flyter på enligt plan.

Under våren/försommaren 2021 planeras byggnaden stå klar för att senare under hösten tas i bruk av elever och skolpersonal.  Just nu pågår byggnation av innerväggarna parallellt med installation av värme, ventilation och sanitet samt el.


                   

                    Bild på gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan 23 november 2020