Synpunkter

Gymnastiksalen tar form

Tidigare i somras kunde vi se att omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen på Nya Rösparksskolan började ta form.
Nu när semesterperioden är avslutad är byggarbetet på plats återupptaget och jämte omklädningsrummen växer nu gymnastiksalen fram.

Bild över gymnastiksal och omklädningsrum på Nya Rösparksskolan, 24 augusti 2020.