Synpunkter

Information om vårt ekonomisystem

Vår leverantör av ekonomisystem har blivit utsatt för en misstänkt cyberattack vilket påverkar oss och de funktioner som systemleverantören tillhandahar. 

Det innebär att vi för tillfället har problem med hantering av bland annat inläsning av leverantörsfakturor samt betalning. 

Systemleverantören arbetar dygnet runt sedan det inträffade med att återställa systemet till full funktionalitet. Efter intensivt arbete är vissa funktioner och tjänster tillbaka i drift men vissa moment kräver fortsatt justering. Vi ber om förståelse och ert tålamod under denna process och beklagar eventuella förseningar av betalningar som uppstår i samband med denna händelse. 

Vi beklagar det inträffade och de olägenheter detta kan medföra!