Synpunkter

Information till dig som hyresgäst i Tösse

Viktig information om arbete med dag- och spillvattenanslutningar vecka 46-49

Pollex AB kommer på uppdrag av Åmåls kommun att inventera fastigheternas dag- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningsnät med hjälp av rök och färgat vatten. Inventeringen genomförs vecka 46-49. Fastigheter i detta område kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda tomtmarken ett flertal gånger.

Som tidigare nämnt är en viktig del i inventeringen att man för in rök i ledningsnätet både ute i gatan samt eventuellt inne vid husen. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar och tvättställ) som finns inne i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden. Ifall vattenlåset regelbundet tar emot vatten så behöver de inte fyllas på. Skulle rök tränga in i fastigheten så är den helt ofarlig doftfri och vit. I dessa fall kan den bara vädras ut.

Vi hoppas att arbetet med ledningsnätet inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att säkra funktionen av dag – och spillvattennätet, detta så att dagvattennätet skall kunna omhänderta stora regnmängder och spillvattennätet ej skall överbelastas.

Eventuella frågor besvaras av:

Johan Westlund - Pollex AB

Telefon 0705-983088