Synpunkter

Inomhusmiljö och temperatur

Det har varit en period med ordentlig vinterkyla och det går åt mer energi för att hålla värmen. 

På Energimyndighetens webbplats finns bland annat information om Sveriges energisituation och om du vill ta del av riktlinjer, rekommendation och råd avseende inomhusmiljö och temperaturer kan vi tipsa om webbplatser som Hyresgästföreningen och Folkhälsomyndigheten.

Energimyndigheten

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som i slutändan leder till höga elpriser. I ett sådant läge behöver alla använda mindre el. Många vill veta hur de kan bidra för att underlätta situationen.

Energimyndigheten går därför ut bredare med information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.

Klicka på länken för att komma till Energimyndighetens informationskampanj:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/sankt-elanvandning-nu-minskar-risken-for-elstorningar-i-vinter/

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du ta del av föreskrifter och allmänna råd och vilka riktvärden som gäller för inomhustemperatur.
Klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens tillsyns vägledning om temperatur inomhus:
Tillsynsvägledning om temperatur inomhus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hyresgästföreningen

Även Hyresgästföreningen har på sin webbplats under "Stöd och råd" information om riktlinjer kring inomhustemperatur. Där finns även information om vad du ska tänka på när du mäter temperaturen. 

I hyresgästföreningens medlemstidning "Hem och Hyra" finns tips och råd kring bland annat lufttemperatur inomhus men även annat som kan vara bra att tänka på.

Klicka på länken för att komma till Hem och Hyras artikel om inomhustemperatur:
Kallt hemma? Så hög temperatur har du rätt att ha i lägenheten - Hem & Hyra (hemhyra.se)

                                        
                                       Så här mäter du lufttemperaturen hemma. Men tänk på att den operativa
                                      temperaturen (medelvärde av luftens temperatur och omgivande ytors temperatur)
                                      kräver särskild mätutrustning.