Synpunkter

Målning på Hamngatan 6

Just nu pågår flera renoveringsarbeten runt om i stadskärnan och även vid en av våra fastigheter i gamla staden har en ställning rests för renovering och målning. Under de närmaste månaderna kommer arbete pågå vid byggnaden på Hamngatan 6 där fönster och fasad ska målas och en del virke bytas ut, allt i samråd med antikvarie och i linje med kulturmiljöbevarande arbete.


     
Bostadshuset på Hamngatan 6 målas om under de nästkommande           Fasad och fönster ska målas om på Hamngatan 6.
månaderna och beräknas vara klart under september.