Moduler på plats

Nu har modulerna till den nya förskolan på Karlbergsskolans gård kommit på plats.
 
Totalt är det 7 moduler som ger en yta på 308 m2.
Förskolan rymmer två avdelningar och ett mottagningskök.

Vi beräknar att arbetet är färdigställt under vecka 11.


               
        Modulerna kommer på plats

                  
                   Modul sett från baksidan
                  

                    
                    
                   Modul sett från framsidan