Synpunkter

Moduler Tösse skola

Strax innan jul togs det första spadtaget för det som ska bli Tösse nya skola. Under en tid framöver kommer omfattande renovering med om- och tillbyggnad pågå på platsen och för några veckor sedan anlände modulerna där undervisningen ska bedrivas under perioden för renoveringen. Modulerna planeras vara klara för att tas i bruk av elever och lärare efter sportlovet och dessförinnan väntar det sista färdigställandet.

Då även den nuvarande matsalen omfattas av renovering kommer eleverna få skollunchen serverad i Tösse bygdegårds lokaler under tiden om- och tillbyggnadsprojektet äger rum.

Idag är skolan anpassad till ca 80 elever och när den nya skolan står klar kommer den ha kapacitet för ca 140 elever. Hela skolan förutom gymnastiksalen ingår i renoveringen. Förutom att ytterligare en våning kommer byggas på en av skolbyggnaderna kommer även tillbyggnaden rymma nytt skolkök, matsal och fritidslokaler.


    
Så här såg det ut när modulerna anlände till Tösse                    Modulerna står på plats bara ett stenkast från skolan.
i januari.        

  

      
Modulerna planeras tas i bruk av elever och lärare efter sportlovet.