Synpunkter

NKI-undersökning 2023

Vi genomför regelbundna kundmätningar genom att skicka ut enkäten NKI ( Nöjd Kund Index) till våra hyresgäster. Under hösten har NKI-undersökning skickats ut till alla våra hushåll och bostadshyresgäster och vi vill tacka för de svar vi fått in och för den tid som lagts ner på att besvara enkäten. Det är ett värdefullt verktyg för oss och för vårt fortsatta arbete i verksamheten. Det ger oss en god inblick i våra hyresgästers uppfattning om boende och service och vilka förbättringsområden som finns.  

I år hade alla som deltog i att besvara enkäten möjlighet att vinna en fri månadshyra och vi har i dagarna haft den stora äran att uppvakta de två vinnarna.  

Stort grattis till Gun-Britt Nilsson och Ingegerd Rasmusson! Tack så mycket för att ni tog er tid att besvara enkäten!

Gun-Britt Nilsson är en utav de två vinnarna som
deltog i NKI-enkäten och som nu vinner en fri månadshyra. Ingegerd Rasmusson har undanbett sig att vara med på bild.