Synpunkter

Nya hissar på Illern

Den senaste månaden har hissen på särskilda boendet Illern varit avstängd p.g.a. renovering och modernisering. Torsdag 4 maj genomfördes säkerhetsbesiktningen med godkänt resultat och hissen var därmed redo att åter tas i bruk.

Redan i mars installerades en stoltrapphiss, vilken servar byggnadens samtliga våningsplan med lägenheter. Stoltrapphissen, belägen i trapphuset i byggnadens nordvästra del, har kunnat användas av boende och besökare under renoveringstiden. Installationen av stoltrapphissen är permanent och kommer även i framtiden att kunna användas om ordinarie hiss av någon anledning skulle vara ur funktion.

– Renovering och modernisering innebär att hissen nu kommer att vara mer driftsäker och uppfylla dagens krav, säger Tobias Johansson, förvaltare på ÅKAB. Vi är mycket nöjda med entreprenadens genomförande och att projektet, trots en redan tight tidplan, blivit klart innan utsatt tid. Det enda som återstår är konstrastmålning runt skjutdörrarna på varje våningsplan. Då byggnaden endast har en hiss, är det givetvis en fördel att vi nu också har installerat en stoltrapphiss. 

Fastighetsskötare Dennis Jansson, som under entreprenadtiden haft hjälp av vikarierande personal för att bära upp matkantiner och annat gods till de olika våningsplanen, är av förklarliga skäl också mycket nöjd med att entreprenadtiden blivit kortare än beräknat och berömmer den nya hissens moderna utförande och finish.


                                                       

                                              Illerns trotjänare, tillika fastighetsskötare sedan över 30 år, Dennis Jansson          
                                              provåker den nya stoltrapphissen utrustad med 5-punktsbälte.       

 
                                                     
                                              Dennis Jansson och Anders Appelgren inspekterar den nyrenoverade och
                                              moderniserade hissen.