Synpunkter

Påbörjad rivning av Rösparksskolan

I slutet på januari togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Tätt därefter påbörjades arbetet i den västra änden där den nya gymnastiksalen ska ligga med trädfällning och markarbeten.

Under måndagen den 24 februari började rivningen av Rösparksskolan på allvar. Efter två veckor av invändig sanering rivs under vecka 9 hela västra flygeln. Även schaktningsarbetet på berget är påbörjat inför kommande sprängningsarbeten där gymnastiksalen ska byggas.