Synpunkter

Regionens nöjdaste hyresgäster

Enligt en stor enkätundersökning som Hyresgästföreningen gjort har ÅKAB regionens nöjdaste hyresgäster. Tillsammans med Skövdebostäder ger det ÅKAB en delad förstaplats i regionen.

Läs hela artikeln här:
https://www.hemhyra.se/nyheter/sveriges-allra-nojdaste-hyresgasterna-finns-amal/