Synpunkter

Tillbyggnad på Transformator-Teknik

Transformator Teknik har över 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av transformatorer, likriktare, drosslar men även andra typer av strömförsörjningsprodukter.

Transformator-Teknik har för utom i Åmål produktion såväl i Danmark, Baltikum och Kina och levererar till ett stort antal ledande företag i Sverige och utomlands. Produkterna används inom vitt skilda branscher såsom medicinsk utrustning, vitvaror, ventilation, telekom, portautomatik, säkerhetssystem, kontraktstillverkare, etc.

Maskinparken i Åmål är välanpassad för det breda urvalet av produkter av tillverkning i kortare serier medan långa serier tillverkas i Danmark, Estland eller Kina.

Just nu pågår ett projekt om tillbyggnad av lagret hos Transformator-teknik som planerar stå klart under hösten 2022.

        

         Tillbyggnad pågår just nu på Forsbrogatan