Synpunkter

Ursäkta röran - Vi bygger om!

Under hösten med start vecka 37 bygger vi om kontoret. Alla besök hänvisas till entrén från parkeringen under tiden ombyggnationen pågår. 
Det kan förekomma lite stök och ljud under tiden för när ombyggnationen äger rum och vi beklagar de eventuella olägenheter detta medför!