Synpunkter

Värna om naturen och miljön!


Ni använder väl miljötratten som du som hyresgäst fått av oss på Åmål Kommunfastigheter!?

Genom att använda miljötratten bidrar du till till att använd matolja tas hand om och att den blir en resurs i stället för att hamna i avloppen där den orsakar skada. Genom att ta vara på oljan kan den gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel.

Är du osäker på hur man använder den finns en enkel manual här: