Vinnare

Med jämna mellanrum skickar ÅKAB ut enkätundersökningar till alla våra hyresgäster. Den senaste enkätundersökningen som skickades ut omfattades av frågor om underhåll, tvättstuga, trygghet, närmiljö och information etc där man som hyresgäst har möjlighet att ge sina åsikter och upplevelser.

Vi uppskattar alla svar vi får in och den feedback och information vi får in hjälper oss i vårt fortsatta arbete för trivsamma bostadsområden och hög servicegrad till våra hyresgäster.

I samband med senaste enkätundersökning drogs två enkätsvar slumpvis från en lista, där vinsten är en fri månadshyra.
Vi säger grattis till Johanna Stålhandske och Gun-Britt Adela!

På bilden delar Pelle Karlsson, förvaltare ÅKAB, ut priserna till vinnarna av dragningen av enkätundersökningen.
Från vänster Johanna Stålhandske, Höglunda, och Gun-Britt Adela, Adolfsberg.