Boinflytande

Ett sätt att påverka ditt boende

Som hyresgäst hos oss är det viktigt att kunna vara med och påverka
ditt boende.

Vi på Åmåls Kommunfastigheter har ett antal gånger per år möte
med representanter från hyresgästföreningen både regionalt och
lokalt för att stämma av vad som är på gång och få reda på hur hyres-
gästerna har det. Detta kallas Boinflytandemöte och är ett värdefullt
forum för både hyresgäster och hyresvärd att diskutera olika frågor.

Ibland har vi på Åmåls Kommunfastigheter egna enkäter där vi vill
veta vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och vad de tycker
om oss. Detta är mycket värdefullt för oss.