Åmåls Kommunfastigheters Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter

Gunnar Kvamme (S) ordförande
Kjell Kaså (C) v.ordförande
Annette Wennersten (S)
Barbro Axelsson (S)
Christina Gyllenklint (MP)
Michael Karlsson (M)
Lars Wising (SD)

Suppleanter

Rolf Lindström (S)
Niklas Karlsson (S)
Michael Henriksson (S)
Vakant (V)
Stig Elveljung (M)
Harald Hårdstedt (KD)
Anne Kaye (SD)

Verkställande direktör

Magnus Dalsbo

Revisor

Mattias Eriksson, auktoriserad revisor

Revisorsuppleant

Markus Persson, auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Gustav Wennberg (S)
Rune Johansson (-)