Åmåls Kommunfastigheter AB
är medlem i Sveriges allmännytta

Medlemskapet

I bransch- och intresseorganisationen Sveriges allmännytta, tidigare SABO, kan alla
kommunägda bostadsföretag vara medlemmar.
Som medlemmar välkomnas även företag eller organisationer
som har som huvudsaklig uppgift att långsiktigt bygga och
förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts som hyresrätt.

SABO bildades 1950 och har successivt vuxit till att i dag omfatta
ca 300 bostadsföretag. Medlemmarna finns över hela Sverige
och varierar i storlek från 33 lägenheter till över 43 000.
2019 byter SABO namn till Sveriges Allmännytta för att lättare kunna nå ut i samhällsdebatten med ett namn som tydligt säger vad organisationen står för.

Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen ägs av kommunerna
som också utser bolagets styrelser.

Bostadsbolagens uppgift är att erbjuda goda, hälsosamma och
prisvärda bostäder för alla. Ofta kännetecknas verksamheten av
hyresgästinflytande som Sveriges allmännytta värnar om.
Tillsammans äger och förvaltar våra medlemsföretag ca 727 000
bostäder och omkring 1,2 miljoner hyresgäster. Oavsett bolagets
storlek och marknadsmässiga förutsättningar finns många frågor
med gemensamt intresse. 

Här är en direktlänk till
Sveriges allmännyttas webbsida:
www.sverigesallmannytta.se