Åmåls Kommunfastigheter AB söker en samarbetspartner för ” Ombyggnation/anpassning plan 4, SEM Åmåls-Nygård 1:72 ÅMÅL”

 

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via Tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2023-11-16


Vid eventuella frågor kontaktas:

Mikael Hedlund
0532-77 71 07

mikael.hedlund@amal.se