ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB BJUDER IN TILL UPPHANDLING GÄLLANDE RAMAVTAL FÖR: 

Elarbeten på löpande räkning, med omfattning och villkor enligt förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2021-05-29.


Vid eventuella frågor kontaktas:

Mikael Hedlund

Fastighetsingenjör
Åmåls Komunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 07

Mail: mikael.hedlund@amal.se