ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB BJUDER IN TILL ANBUDSGIVNING AVSEENDE UPPHANDLING AV:

modernisering av hissar
.

Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2021-05-19.


Vid eventuella frågor kontaktas:

Mikael Hedlund

Fastighetsingenjör
Åmåls Kommunfastigheter AB

Tel: 0532-77 7107

Mail: mikael.hedlund@amal.se