ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB BJUDER IN TILL ANBUDSGIVNING AVSEENDE UPPHANDLING AV:

Utvändig målning av fastigheter inom Åmåls Kommunfastigheters fastighetsbestånd.

Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2021-04-29.


Vid eventuella frågor kontaktas:

Eddie Thorsson

Förvaltarassistent
Åmåls Kommunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 11

Mail: eddie.thorsson@amal.se