Upphandling - Utvändig målning Åmåls Kommunfastigheter AB inbjuder er att lämna anbud på:

 

Utvändig målning av fastigheter inom Åmåls Kommunfastigheters fastighetsbestånd.

 

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via Tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2023-04-12


Vid eventuella frågor kontaktas:

Eddie Torsson

Åmåls Kommunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 11

Mejl: eddie.thorsson@amal.se